Skip to main content

Vir Voorsorg teen Siektes en
Beserings. Bid die gebed daagliks tot by die wederkoms van Jesus
Neem in Hoop, met Geloof en in Liefde.


Bid met oorgawe hardop by uself!
Maak die Gebed deel van jou wapenrusting!
Die gebed kan geneem word. Bid hardop vir uself of met geliefdes in
u lewe wat voorsorg teen siektes en beserings benodig. Neem of gee
die skrif gedeeltes as medikasie. Die neem van vloeistof is sielkundig
van aard en die woord van God genees diep binne in die liggaam,
siel en gees.
Bid die gebed eenmalig per dag as voorsorg teen siekte of besering
Neem ’n slukkie water, vrugtesap, of warm drankie, elke keer as u
die aksie van manifestasie doen “ek neem dit.” Dit kan saam met
huidige medikasie geneem word. Of apart . maar as u ten volle op
God wil vertrou word die Skrifgedeeltes op sig self medikasie.
Die siel voed dan die gees en ook die liggaam – sielkundig en met
Goddelike voorsorg.
Laat toe dat die Drie-eenheid Genesings Span uit die Hemel jou kom
beskerm.
Van af: Die Spesialiste uit die Hemel en in jou!

VOORSKRIF GEBED VIR VOORSORG.
Bid die gebed daagliks hard op by jouself. Die gebed mag
afgelees word. Bid die Voorskrif gebed vir voorsorg teen siektes
en beserings. Manifesteer die aksies, deur om ’n slukkie water
of vrugtesap te neem. Manifesteer jou geloof in aksie elke keer
wanneer u se ”Ek neem dit” Die baie kragtige gebed sal net ’n
paar minute neem om te bid.


Die Gebed.
Here. Ek kom na U Hemelse Mediese Spreek kamers in die
Wonderlike en genesende naam van Jesus Christus U Seun. Ek
bevestig my geloof in U My Skepper. U wat my liggaam, gees en
verstand beter ken as enige mens. Ek bevestig ook my geloof in
Jesus,”Die Groot Geneesheer” en in die vertroosting en
leierskap krag van U Heilige Gees.

Here, ek bevestig dat ek my skuldenaars vergewe het, en vra nou
ook vir U vergifnis vir my sondes.
Here volgens U woord (Die Bybel) in Spreuke 4 vers 20 tot 22
“is U woord (Die Bybel) lewe vir die wat dit vind en genesing vir
my hele liggaam, gees en verstand”
En volgens Hebreërs 4 vers 12.
“Is U woord lewend en kragtig en dring my liggame, gees en
verstand binne soos ’n skerp mes en genees diep tot binne in my
been murg en gewrigte”


en volgens Deuternomium 28 vers 22 is
”Siekte en beserings is onder die vloek van die wet”
Maar Here, Volgens Galasiërs 3 vers 13
“Jesus het ons losgekoop van die vloek van die wet”


Met die bevestiging neem ek nou U voorskrif
medikasie,voorgeskryf deur U, vir volkome voorsorg teen
siektes en beserings van my Liggaam, gees en verstand.

Here ek neem. – V –Deuternomium 7 vers 14 en 15

U sal alle krankheid van my wegneem.
Ek neem dit, Ek ontvang dit, Ek glo dit, Dankie Here.

Here ek neem – O – Psalm 91 vers 9 en 10

Geen siektes sal my oorval nie.
Ek neem dit, Ek ontvang dit, Ek glo dit, Dankie Here.

Here ek neem. – O – Psalm 107 vers 19 tot 21

As ek U aanroep, sal U my genees.
Ek neem dit, Ek ontvang dit, Ek glo dit, Dankie Here.

Here ek neem. – R – Psalm 118 vers 17

Here, ek sal gesond lewe, en getuig van U beskerming.
Ek neem dit, Ek ontvang dit, Ek glo dit, Dankie Here

Here ek neem. – S – Jeremia 41vers 10

U se, moenie vrees nie Ek versterk jou.
Ek neem dit, Ek ontvang dit, Ek glo dit, Dankie Here.

Here ek neem. – O –Mattheus 21 vers 21 en 22

Here U se, Bid, Glo en Twyfel nie, en ontvang.
Ek neem dit, Ek ontvang dit, Ek glo dit, Dankie Here.

Here ek neem. – R –Hebreërs 1 vers 1 tot 4

Jesus U bloed is my grootste beskerming.
Ek neem dit, Ek ontvang dit, Ek glo dit, Dankie Here

Here ek neem. – G –2 Korinthiers 4 vers 15

Dankie vir U voorsorg teen siektes en beserings, en die oorvloed daarvan.
Ek neem dit, Ek ontvang dit, Ek glo dit, Dankie Here.

Here ek neem. – T–Ezegiel 34 vers 26

Ek sal U stort reëns van genesing en beskerming ontvang.
Ek neem dit, Ek ontvang dit, Ek glo dit, Dankie Here.

Here ek neem. – E – 1 Timotheus 2 vers 1

Here, hoor my versoek in gebed en ook my danksegging.
Ek neem dit, Ek ontvang dit, Ek glo dit, Dankie Here.

Here ek neem. – E – Efesiërs 6 vers 10 tot 17

Ek trek die volle wapenrusting van God aan, veral geloof.
Ek neem dit, Ek ontvang dit, Ek glo dit, Dankie Here.

Here ek neem. – N– Jesaja 24 vers 18

Here U vloede van seëninge reën nou oor my.
Ek neem dit, Ek ontvang dit, Ek glo dit, Dankie Here.

HERE DANKIE VIR DIE VOORSORG TEEN SIEKTES EN BESERINGS


Dankie vir U beskerming, dankie vir die salwing van Jesus se
bloed oor my. U is die God wat beskerming bied. Here volgens
Exodus 23 vers 25 en 26 U sal my gesond hou en beskerm
teen beserings
Here, stort U seëninge oor my uit, wees met my in alles wat ek
doen en vergroot my grondgebied, neem my onder U beskerming
en weerhou enige onheil van my, sodat geen smarte my sal tref
nie.
Here, ek prys U vir U almag en U oorwinnings, ek loof U vir U
krag en U Majesteit.
Here U is “Jehovah Nissi” Die God, my Beskermheer.
Here U is “Jehovah Rapha” Die God, my Geneesheer.
Dankie vir U liefde, U is my genesende drie-enige Godheid uit die
Hemel en binne in my, ek sal aan ander getuig van U voorsorg en
beskerming krag. Ek vra dit nie uit verdienste of uit gewoonte
nie ,maar slegs deur U genade alleen.
Amen en Amen


Op konsultasie van uit die Hemelse se Mediese Spreek kamers,
vanaf God die Vader, Jesus die seun en die Heilige Gees. Die
gebed is geskryf en gesalf vir Jou!


Gebed Krag letters
V- VOORSORG TEEN .

T- TOTALE VOORSORG

O- ONDER U BLOED
E- EWIGE LEWE

R- REDDENDE HANDE

N-NET BY U
S- SEENINGE

G- GELOOF

DEEL MET ONS JOU GETUIENIS !!! ASB

GEBEDS RAAD

As jy al die voorafgaande stappe gevolg het en daar is nogtans geen vrede nie,  moet dan nie na jou onvrede kyk nie, maar kyk op na Jesus en sien dat Hy die Satan aan die kruis oorwin het en die skuldbewys met sy eise teen ons tot niet gemaak het.

Kol. 2:13 ‘En julle, wat dood was deur die misdade en die onbesnedenheid van julle vlees, het Hy saam met Hom lewend gemaak deurdat Hy julle al die misdade vergeef het,

Kol. 2:14     en die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyandig was, uitgedelg en weggeruim het deur dit aan die kruis vas te nael,

Kol. 2:15      nadat Hy die owerhede en magte uitgeklee en hulle in die openbaar ten toon gestel en daardeur oor hulle getriomfeer het’.

Kyk dan na die beloftes van God en glo dit eerder as jou eie wispelturige gevoelens. Ons vergifnis word deur God bewerk en die gevoel van vrede is slegs bykomend.  Eien in die geloof die beloftes van God se vergifnis vir jou toe,  soos in ‘Kol. 2 : 13-15’ vir ons gegee is.

Kol. 2:13  ‘En julle, wat dood was deur die misdade en die onbesnedenheid van julle vlees, het Hy saam met Hom lewend gemaak deurdat Hy julle al die misdade vergeef het,

Kol. 2:14     en die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyandig was, uitgedelg en weggeruim het deur dit aan die kruis vas te nael,

Kol. 2:15        nadat Hy die owerhede en magte uitgeklee en hulle in die openbaar tentoongestel en daardeur oor hulle getriomfeer het’.